Autorizovaný distributor a servisní středisko kancelářské techniky značky KYOCERA-MITA

Home
Historie
Sortiment
Akce
Ceníky
Servis
Kontakty

Všeobecné záruční podmínky.

                                         Kopírovací stroje Kyocera - Mita.

  1. Standardní záruční doba na všechny kopírovací stroje je 12 měsíců, maximálně
  však určitý počet kopií A4. Tento počet je vždy závislý
  na typu stroje.

  2. Pro každou kopírku Kyocera - Mita, zakoupenou u nás je možno zakoupit prodlouženou záruku, jejíž cena se pohybuje v závislosti na časovém období,
  pro které je uzavírána
  .

                                            Tiskárny Kyocera.

  1. Záruční doba na všechny stroje je dva roky od data nákupu nebo maximálně vytištění určitého počtu stran. Tento počet je dán výtěžností tiskového válce a je
  tedy od 100.000 až do 350.000 výtisků pro ten který typ stroje. Výtěžnosti válců
  pro jednotlivé tiskárny jsou uvedeny v ceníku.

  2. Pro každou tiskárnu Kyocera, zakoupen ou u autorizovaného distributora v naší republice, je možno si zakoupit jakýsi servis pack s prodlouženou zárukou na tři
  roky. Tento
  nadstandardní záruční servis se nazývá Kyolife.                       

 

Zakoupením prodloužených záruk, získáváte bezplatný servis, vztahující se na kompletní  přístroj a jednotlivé díly nebo složky, které se v něm nácházejí, vyjma rychle opotřebitelných  dílů tiskárny. Záruku je možné prodloužit i u doplňků

Všeobecné podmínky servisu.

Technický servis naší společnosti pracuje v maximálním časovém horizontu 24 hodin
od  telefonického nahlášení poruchy zákazníkem. Technik dojíždí na servisní zásah  ke
klientovi, kde identi
fikovanou závadu odstraní.
V případě neodstranění závady na místě a nutnosti odvozu kopírovacího zařízení ( popř. tiskárny ) do servisní organizace k dílenské opravě,
je zákazníkovi zapůjčen po dobu opravy náhradní stroj odpovídajících parametrů.
Tato služba je zpoplatněna pouze úhradou spotřebních náplní, které byly prokazatelně u klienta spotřebovány, a to na základě odečtu vyhotovených kopií/tisků dle počítadel stroje.
Cena práce technika při opravě zařízení je jednotná pro všechny kategorie strojů.
Dopravné technika je účtováno buď individuálně dle ujetých km nebo paušální částkou za každý jednotlivý výjezd.